• 212 728 81 92

Hizmetlerimiz

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası ile aracınızın keyfini yurt dışında da yaşayın. Yeşil kart sigortası ile seyahatleriniz sırasında karşılaşaca [...]

Devamı
KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

Poliçe teminatları kapsamında karşılaşabileceğiniz hasar durumunda, işinizin durması sonucunda oluşacak maddi zararların boyutlarının a [...]

Devamı
Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını te [...]

Devamı
Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı hükmünce trafiğe çıkan her araç için yapılması zorunlu kılınmış bi [...]

Devamı
Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi

Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi

Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin yararlanabileceği, en uygun fiyatlı konut poliçesiyle birçok riske karşı eşyalarınızı teminat al [...]

Devamı
Eşya Paket Poliçesi

Eşya Paket Poliçesi

Özellikle kiracıların ve ev sahiplerinin yararlanabileceği bir yangın sigortası olarak, en uygun fiyatlı konut poliçesiyle ya [...]

Devamı
Kâr Kaybı Poliçesi

Kâr Kaybı Poliçesi

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kâ [...]

Devamı
Yangın Abonman Poliçesi

Yangın Abonman Poliçesi

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta ile deponuzda veya işyerinizde mal ve emtea değerinin dönem [...]

Devamı
Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Yangın sigortası ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra [...]

Devamı
Akaryakıt Paket Poliçesi

Akaryakıt Paket Poliçesi

Meydana gelebilecek risklere karşı akaryakıt istasyonunuzu ve içindeki eşyaların uğrayacağı zararlara karşı tam koruma sağlayarak, [...]

Devamı
Ortak Alan Paket Poliçesi

Ortak Alan Paket Poliçesi

Apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarını birbirinden farklı birçok riske karşı koruma altına alarak, satın alınan temi [...]

Devamı
DASK

DASK

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlay [...]

Devamı
Otel Paket Sigortası

Otel Paket Sigortası

Ansızın yaşanabilecek riskler sonucunda otel binanızın ve demirbaşlarınızın uğrayacağı zararları, satın alınan teminatlar dahilinde kor [...]

Devamı
Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş olan anlaşmalı kurumlar listesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sa [...]

Devamı
Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışı seyahatleriniz sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanma veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalıkla [...]

Devamı
Yabancı Uyruklulara Özel Turuncu Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklulara Özel Turuncu Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de oturma izni için gerekli olan özel sağlık sigortamız ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. [...]

Devamı
Emtia Nakliyat Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortaları

Sahibi bulunduğunuz malların, çeşitli nakil vasıtaları ile bir yerden diğer bir yere taşınması,bu taşınma sırasında da oluşabilecek çeş [...]

Devamı
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Taşıdığınız sorumluluklar sizi zor durumda bırakmasın. Doğa Sigorta ile sorumluluklarınız teminat altındadır. [...]

Devamı
Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası

Freight Forwarder olarak faaliyet gösteren şirketlerin, uluslararası konvansiyonlar kapsamındaki yükümlülüklerine karşılık teminat [...]

Devamı
CMR Sigortaları

CMR Sigortaları

Uluslararası taşımalarınızda, Doğa Sigorta'nın Nakliyat Sigortaları ile sorumluluklarınız teminat altında. [...]

Devamı
Tekne - Yat Sigortası

Tekne - Yat Sigortası

Sahibi olduğunuz yatınızın, denizde, karada veya çekek yerinde uğrayacağı zararlara ve hasarlara karşı, “Doğa Yat Sigorta” ürünümüzle g [...]

Devamı
İnşaat Sigortası

İnşaat Sigortası

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, inşaat süresi içerisinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğran [...]

Devamı
Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı arızala [...]

Devamı
Montaj Sigortası

Montaj Sigortası

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek risklere karşı [...]

Devamı
Makine Kırılması

Makine Kırılması

İşletmenizde kullanılan makinelerin çalışırken aniden duraklaması veya beklenmedik bir sebepten ötürü üretiminizin aksamasına sebep ola [...]

Devamı
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını teminat altına [...]

Devamı
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunangerçek ve tüzel kişiler, söz konusu [...]

Devamı
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortas

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortas

Diğer Sigortalar arasında yer alan bu poliçe; sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelebilecek bir olayın [...]

Devamı
İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenden talep edilebilecek tazminat taleplerini poliçede yazan meblağlara kada [...]

Devamı
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Doğa Sigorta'nın sunduğu Diğer Sigortalar hizmetleri içerisinde yer alan Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçları [...]

Devamı
Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının başına gelebilecek olayları teminat altına almaktadır. [...]

Devamı
Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait,  demesini üstlendiği taksit [...]

Devamı
Tarım Sigortası

Tarım Sigortası

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile güvence altına alabilirsiniz. [...]

Devamı
Oto Sigortaları

Oto Sigortaları

Araç Sigortası NedirAracınızı 7 gün 24 saat güvence altında tutan Tarin Sigorta’nın sunduğu zengin araç sigortası seçenekleri, ihtiyaçl [...]

Devamı
Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut SigortasıTarin Sigorta, evinizi, eşyalarınızı ve aile bireylerini sunduğu hizmet seçenekleriyle maksimum koruma altına alırken, s [...]

Devamı
İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri SigortasıTarin Sigorta, işyerinizde oluşabilecek her türlü hasarın güvence altına alınması için geniş hizmet seçenekleri sunar. [...]

Devamı
Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası NedirTarin Sigorta, dilediğiniz doktor veya sağlık kuruluşu hizmetinden sağlık sigortası ile faydalanabilmeniz için ya [...]

Devamı