• 212 728 81 92

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek
kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde
bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.