• 212 728 81 92

Sigorta Şirketleri Sigortalıya ‘Kefil’ Oluyor

  • 16.10.2019

Kefalet sigortasında, sigortalının borcunu ödemediği takdirde alacaklı kurumun zararlarının tazmin edildiğini belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, bu ürünle sektöre yeni bir soluk getireceklerini ekledi. 

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, finansal sektörün yeni tanışmaya başladığı kefalet sigortalarına ilginin her geçen gün hızla artmaya başladığını söyleyerek Doğa Sigorta olarak kefalet sigortası ürününü hizmete sunduklarını ifade etti. Kefalet sigortalarında sigorta şirketinin, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı, alacaklıya ya da kuruma düzenlediği kefalet senedi bedeline kefil olduğuna dikkat çeken Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğinde. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının kefili oluyor ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt ediyor” diye konuştu.  

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI VAR 

Kefalet sigortasının, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü olduğunu ve üçüncü kişi zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizma olduğuna işaret eden Gölpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle ticaret, inşaat ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler, yaptıkları iş gereği yükümlülüklerini yerine getireceklerini üçüncü kişiye ispatlama ya da garanti etme açısından kefalet sigortası sözleşmelerine ihtiyaç duyuyor. Bu teminat ve garantilerin müşteri talebi alınır alınmaz en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde müşteriye sunulması ihaleye katılım açısından önem arz ediyor. Sigorta şirketleri bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve  güvenilir bir çözüm sunuyor.” 

Coşkun Gölpınar, “Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlıyor” diyerek Doğa Sigorta olarak önceliklerinin geçici, kesin ve avans kefalet sigorta poliçeleri tanzim etmek olduğunu söyledi. “Yurt dışı reasürans şirketlerinin de desteğiyle rekabetçi koşullar sunulması amaçlanarak, ticari işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu ile değer katılması planlanıyor” diyen Gölpınar sözlerini şöyle tamamladı: “Sigorta şirketlerinin de katılımıyla, firmaların kapasitelerini artırmalarına yardımcı olunması, yaygın kullanılan bu sistemin ülke ekonomisine katkısı hedefleniyor.”

star.com.tr